ลัด สั้น ตรง

การฟัง 65409 ครั้ง
ลัด สั้น ตรง play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-อนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออย่างไร 5593
02-พระสูตร 'ธรรมอันเป็นเครื่องเบาใจ' ใช้แนะนำกับผู้เจ็บป่วยไข้ใกล้เสียชีวิต 4636
03-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 3560
04-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2893
05-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2923
06-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2698
07-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2478
08-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๑ 2799
09-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๒ 2519
10-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๓ 2578
11-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๔ 2390
12-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๕ 2424
13-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๖ 2334
14-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๗ 2456
15-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์พี่ชายได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2455
16-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพื่อนได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2314
17-อานิสงส์จากการระลึกถึงคำตถาคตได้เองตรงตามพระสูตร คุณยายอายุ 89 ปี 2569
18-สาธยายพระสูตรงานศพ 3022
19-สาธยายพระสูตรงานศพ 2451
20-สาธยายพระสูตรงานศพ 2378
21-สาธยายพระสูตรงานศพ 2704
22-ผู้ผ่านราตรีมานาน@BTC 2643
23-ผู้ผ่านราตรีมานาน@BTC 2592