ลัด สั้น ตรง

การฟัง 65721 ครั้ง
ลัด สั้น ตรง play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01-อนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออย่างไร 5675
02-พระสูตร 'ธรรมอันเป็นเครื่องเบาใจ' ใช้แนะนำกับผู้เจ็บป่วยไข้ใกล้เสียชีวิต 4690
03-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 3588
04-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2904
05-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2932
06-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2704
07-อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 2484
08-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๑ 2816
09-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๒ 2527
10-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๓ 2585
11-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๔ 2393
12-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๕ 2426
13-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๖ 2339
14-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์จากการได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต_๗ 2458
15-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์พี่ชายได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2458
16-ยืนยันอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพื่อนได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2317
17-อานิสงส์จากการระลึกถึงคำตถาคตได้เองตรงตามพระสูตร คุณยายอายุ 89 ปี 2582
18-สาธยายพระสูตรงานศพ 3041
19-สาธยายพระสูตรงานศพ 2458
20-สาธยายพระสูตรงานศพ 2383
21-สาธยายพระสูตรงานศพ 2710
22-ผู้ผ่านราตรีมานาน@BTC 2653
23-ผู้ผ่านราตรีมานาน@BTC 2598