พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  อย่าหูเบา

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม

 3. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  20.อารมณ์กับการตั้งอยู่ของวิญญาณ เช้าวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  078-ลักษณะของสังขตะ-อสังขตะ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  084-ความลับของขันธ์ 5

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-ภพ ๓

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ก่อนนอน

 10. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม
  กรรม 03

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้