พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  1 2 3 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุคตวินโย
  14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32

 4. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  602_Anacame201605015_1 ตอบคำถาม

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  089-ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23

 7. ธรรมบรรยาย สัตว์
  08 บุคคลโดยสมมุติ ขันธ์ ๕ ไม่ใช้ผู้ยึด แล้วใครคือผู้หลง สัตตานังคือใคร

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  187-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้