นิวรณ์ ๕

การฟัง 56139 ครั้ง
นิวรณ์ ๕ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01. นิวรณ์ ๕ คืออะไร มีอะไรบ้าง 6567
02. นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง 4133
03. ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ มานะ ๖ และ นิวรณ์ ๕ 3470
04. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ในนิวรณ์ ๕ 3147
05. อวิชชา, อาสวะ, นิวรณ์, อนุสัย ต่างกันอย่างไร 3391
06. อุปมาและวิธีละ นิวรณ์ ๕ 3087
07. นิวรณ์ ๕ (เครื่องกางกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลัง) 2933
08. วิธีละนิวรณ์ ๕ 2870
09. วิธีละนิวรณ์ ๕ ขณะเจริญภาวนา 2943
10. มานะ ๖ กับนิวรณ์ ๕ เกี่ยวข้องกันไหม และถ้าเกี่ยวข้องๆกันอย่างไร 2777
11. สมถะคือละนิวรณ์ ๕ ได้ 2681
12. อะไรเป็นอาหารของอวิชชา อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ 2829
13. คิดดีคลีนิค 31 มค. 59 2828
14. สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร เป็นอย่างไรบ้าง_ จะเป็นอริยบุคคลต้องละอะไรได้บ้าง 2690
15. สังโยชน์ ๑๐ 2679
16. เรื่องของตัณหา(ความอยาก), เหตุเกิด ,ความดับ, หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหา 2513
17. ฆราวาสควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความสิ้นไปของราคะ โทสะ โมหะ 2378
18. โทษของ กาม 2223