นิวรณ์ ๕

การฟัง 55796 ครั้ง
นิวรณ์ ๕ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01.นิวรณ์ ๕ คืออะไร มีอะไรบ้าง 6483
02.นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง 4086
03.ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ มานะ ๖ และ นิวรณ์ ๕ 3436
04.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ในนิวรณ์ ๕ 3122
05.อวิชชา, อาสวะ, นิวรณ์, อนุสัย ต่างกันอย่างไร 3366
06.อุปมาและวิธีละ นิวรณ์ ๕ 3069
07.นิวรณ์ ๕_(เครื่องกางกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลัง) 2921
08.วิธีละนิวรณ์ ๕ 2855
13.คิดดีคลีนิค 31 มค. 59 2822
09.วิธีละนิวรณ์ ๕ ขณะเจริญภาวนา 2932
10.มานะ ๖ กับนิวรณ์ ๕ เกี่ยวข้องกันไหม และถ้าเกี่ยวข้องๆกันอย่างไร 2766
11.สมถะคือละนิวรณ์ ๕ ได้ 2673
12.อะไรเป็นอาหารของอวิชชา อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕...mp3 2817
14.สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร เป็นอย่างไรบ้าง_ จะเป็นอริยบุคคลต้องละอะไรได้บ้าง.mp3 2674
15.สังโยชน์ ๑๐ 2677
16.เรื่องของตัณหา(ความอยาก), เหตุเกิด ,ความดับ, หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหา.mp3 2507
17.ฆราวาสควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความสิ้นไปของราคะ โทสะ โมหะ 2373
18.โทษของ กาม 2217