เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ

การฟัง 161202 ครั้ง
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ play image
รายการ จำนวนคนฟัง ฟัง ดาวน์โหลด
01 - บทนำ ฆราวาส ชั้นเลิศ 7066
02 - ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 6047
03 - การดำรงชีพชอบโดยทิศ 6 ของฆราวาส 6098
04 - การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 4645
05 - ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ 4645
06 - สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ 4374
07 - ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 3949
08 - ทุกข์ที่เกิดจากหนี้ 4120
09 - หลักการดำรงค์ชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 4047
10 - เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ 3868
11 - หลักการดำรงชีพในเวลาถัดต่อมา 3644
12 - ฆราวาสชั้นเลิศ 3965
13 - นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์ 3807
14 - วาจาของสัตบุรุษ 3818
15 - วาจาของอสัตบุรุษ 3737
16 - วิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย 3591
17 - การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา 3816
18 - วาจาของสะใภ้ใหม่ 3503
19 - วาจาที่ไม่มีโทษ 3596
20 - คู่บุพเพสันนิวาส 3548
21 - ภรรยา 7 จำพวก 3982
22 - มนุษย์ผี 3610
23 - เข้าใจเรื่องกรรม (เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับกรรม ทั้ง 6 แง่มุม) 3459
24 - กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ 3474
25 - กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 3351
26 - วิธีดับกรรม 3516
27 - วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์ 3507
28 - ฉลาดในเรื่องกรรม 3499
29 - วินิจฉัยกรรม 3334
30 - การบวชที่ไร้ประโยชน์ 3364
31 - สังฆทานดีกว่า 3542
32 - ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่า ไม่ใช่มิตร 3341
33 - ผลแห่งทาน 3283
34 - ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน 3293
35 - เหตุที่ทำให้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 3417
36 - ผู้ให้โภชนะ 3265
37 - กัลยาณมิตรคือ อริยมรรค 3314
38 - สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 3243
39 - น้ำตาที่เราร้องไห้มาแล้วทั้งหมด 3270
40 - สุข ทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆรูปแบบ 3236
41 - ที่รักที่เจริญใจในโลก 3343
42 - ทางแห่งความสิ้นทุกข์ 3675