พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1)

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  05-พุทธวจนสถาบันคิดดีคลินิกกายภาพบำบัด 31.08.14

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ
  อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  509_Anacame20170121_1 เกร็ดเล็กน้อย

 8. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  407_Anacame20170211_1 มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ สังโยชน์ฯ

 9. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 62

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  507_Anacame20170101_1 อธิบายวิญญาณทิฐิ ผืนนา กรรมฯ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้