ติดต่อเรา

map
เว็บไซต์
วิทยุ-โทรทัศน์
  • คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๔.๒๐ น.
ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
สำหรับคอมพิวเตอร์
  • ระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS, Linux ดาวน์โหลดได้ ที่นี่
สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์คำว่า e-tipitaka หรือ กดที่นี่
  • ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า e-tipitaka หรือ กดที่นี่
ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
  • ระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ กดที่นี่
  • ระบบปฏิบัติการ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ กดที่นี่