งาน "รัก ศรัทธา ตถาคต ครั้งที่ 8" - ประมวลภาพในวันงาน

03 September 2023

นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกองทุนเผยแผ่พุทธวจน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา  คณะบุคคลผู้มีความรัก และศรัทธา ในการตรัสรู้ของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “รัก ศรัทธา ตถาคต 2557” หรือ  BB World 2014  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อช่วยสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง คือ “พุทธวจน” เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ เกิดความศรัทธา

โดยภายในงานดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมามากกว่า 5,000 ที่นั่ง ขณะเดียวกันยังมีคณะภิกขุผู้ต้องการร่วมแสดงความกตัญญูต่อตถาคต ซึ่งยังไม่รวมผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องModern 9 TV ตั้งแต่ 15:00-17:00 น. นอกจากนี้ผู้ร่วมงานจะได้ร่วมกันรับฟังบทเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า ที่หยิบยกเอาคำสอนจากพระโอษฐ์มาเป็นบทเพลงครั้งแรก

สำหรับภายในงานจะมีการเปิดตัวหนังสือ “พุทธวจน-ปิฎก” จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดยความคิดริเริ่มจาก ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดทำร่วมกับคณะสงฆ์วัดนาป่าพง และผู้มีจิตอาสาอีกร่วม 400 ชีวิต โดยใช้เวลาในการรวบรวมให้ได้หนังสือดังกล่าวร่วม 10 ปี และท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรม "ความลับของสังสารวัฏ" แล้ว ในงานยังพบกับ "สุดยอดเด็กอัจฉริยะของโลกพบพุทธวจน” จึงเกิดแรงบันดาลใจสานต่อภารกิจการเผยแผ่พุทธวจน ที่มนุษย์โลกต้องทึ่งอีกด้วย