พุทธวจน: เสียง

สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-20170117_ความหมายของคำว่า รูป [กาม,รูป,อรูป ] สังกัปปะ 0 3499 PLAY MP3
002-20170926_ถามตอบลำดับอนาคามี_คอร์สสัปปายะ 0 2434 PLAY MP3
003-เรื่องที่ควรคิด...ให้คิดเรื่องกุศล ,อริยสัจ ๔ ,การหลีกออก 0 2001 PLAY MP3
004-อธิบายเรื่องกามและวิธีออกจากกาม 0 1557 PLAY MP3
005-กามกับกามคุณ แตกต่างกันอย่างไร มีโทษมากเท่าใด 0 1647 PLAY MP3
006-20080412_นิพเพธิกปริยายของกาม 0 1230 PLAY MP3
007-กาม ประโยชน์การออกจากกาม และวิธีอธิบายให้คนอื่นเข้าใจปฏิ 0 1121 PLAY MP3
008-20170129_1_มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ ให้ภพเกิดน้อย 0 1221 PLAY MP3
009-20170414_คลิปนี้ชัดเจน!!! กามวิตก, สังสารวัฏ, กรรม, ภพ 0 1162 PLAY MP3
010-20161211_สังกัปปะราคะคือกามของคนเรา-ความกำหนัดไปตามอำนาจ 0 1142 PLAY MP3
011-20170205_1_เหตุที่สัตว์กลัวหรือไม่กลัว หวาดสะดุ้งต่อความ 0 1117 PLAY MP3
012-20170211_1_บุคคลพรากแล้วจากเครื่องผูกในกามในภพ เรียกบุคคล 0 954 PLAY MP3
013-20170218_1_กลุ่มของสังโยชน์ นัยของสังโยชน์ สิ่งอันเป็นทีรัก 0 868 PLAY MP3
014-จับสัมมาสังกัปปะ (กาม ,พยาบาท, เบียดเบียน) ตัวเดียวถึงนิพพาน 0 915 PLAY MP3
015-20160626_มารู้จัก _กาม_ ตามพุทธวจน ณ คิดดีคลีนิก 0 768 PLAY MP3
016-โทษของ กาม 0 882 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง