พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


กำลังฟัง :530710_790


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 5438 PLAY MP3
520905_337 1106 3907 PLAY MP3
520912_343 1033 3190 PLAY MP3
520919_349 1059 3211 PLAY MP3
520926_362 1019 2904 PLAY MP3
521031_452 991 2789 PLAY MP3
521107_469 1020 2813 PLAY MP3
521205_510 1106 2808 PLAY MP3
521212_526 998 2816 PLAY MP3
521219_530 1001 2782 PLAY MP3
521226_538 1044 2680 PLAY MP3
530116_559 961 2563 PLAY MP3
530130_564 1038 2575 PLAY MP3
530213_573 974 2693 PLAY MP3
530220_580 959 2585 PLAY MP3
530306_585 978 2445 PLAY MP3
530403_615 1027 2531 PLAY MP3
530410_626 986 2627 PLAY MP3
530417_631 961 2510 PLAY MP3
530424_636 1007 2730 PLAY MP3
530501_644 943 2513 PLAY MP3
530508_646 948 2474 PLAY MP3
530515_651 889 2520 PLAY MP3
530529_654 978 2930 PLAY MP3
530605_665 960 2455 PLAY MP3
530612_667 984 2506 PLAY MP3
530619_676 978 2434 PLAY MP3
530626_690 960 2386 PLAY MP3
530703_779 1009 2638 PLAY MP3
530710_790 938 2572 PLAY MP3
530717_799 952 2748 PLAY MP3
530724_805 978 2483 PLAY MP3
530731_811 985 2643 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง