พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


กำลังฟัง :530626_690


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 4587 PLAY MP3
520905_337 1106 3002 PLAY MP3
520912_343 1033 2450 PLAY MP3
520919_349 1059 2434 PLAY MP3
520926_362 1019 2140 PLAY MP3
521031_452 991 2011 PLAY MP3
521107_469 1020 2021 PLAY MP3
521205_510 1106 2042 PLAY MP3
521212_526 998 2001 PLAY MP3
521219_530 1001 1989 PLAY MP3
521226_538 1044 1898 PLAY MP3
530116_559 961 1794 PLAY MP3
530130_564 1038 1796 PLAY MP3
530213_573 974 1929 PLAY MP3
530220_580 959 1788 PLAY MP3
530306_585 978 1703 PLAY MP3
530403_615 1027 1736 PLAY MP3
530410_626 986 1817 PLAY MP3
530417_631 961 1726 PLAY MP3
530424_636 1007 1847 PLAY MP3
530501_644 943 1795 PLAY MP3
530508_646 948 1705 PLAY MP3
530515_651 889 1693 PLAY MP3
530529_654 978 2186 PLAY MP3
530605_665 960 1715 PLAY MP3
530612_667 984 1718 PLAY MP3
530619_676 978 1708 PLAY MP3
530626_690 960 1662 PLAY MP3
530703_779 1009 1827 PLAY MP3
530710_790 938 1728 PLAY MP3
530717_799 952 1928 PLAY MP3
530724_805 978 1715 PLAY MP3
530731_811 985 1894 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง