พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 3982 PLAY MP3
520905_337 1106 2578 PLAY MP3
520912_343 1033 1998 PLAY MP3
520919_349 1059 2018 PLAY MP3
520926_362 1019 1767 PLAY MP3
521031_452 991 1634 PLAY MP3
521107_469 1020 1631 PLAY MP3
521205_510 1106 1666 PLAY MP3
521212_526 998 1630 PLAY MP3
521219_530 1001 1572 PLAY MP3
521226_538 1044 1512 PLAY MP3
530116_559 961 1440 PLAY MP3
530130_564 1038 1444 PLAY MP3
530213_573 974 1565 PLAY MP3
530220_580 959 1418 PLAY MP3
530306_585 978 1370 PLAY MP3
530403_615 1027 1400 PLAY MP3
530410_626 986 1441 PLAY MP3
530417_631 961 1372 PLAY MP3
530424_636 1007 1495 PLAY MP3
530501_644 943 1427 PLAY MP3
530508_646 948 1360 PLAY MP3
530515_651 889 1354 PLAY MP3
530529_654 978 1822 PLAY MP3
530605_665 960 1355 PLAY MP3
530612_667 984 1369 PLAY MP3
530619_676 978 1378 PLAY MP3
530626_690 960 1330 PLAY MP3
530703_779 1009 1464 PLAY MP3
530710_790 938 1362 PLAY MP3
530717_799 952 1469 PLAY MP3
530724_805 978 1383 PLAY MP3
530731_811 985 1521 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง