พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
520829_295 1309 4069 PLAY MP3
520905_337 1106 2637 PLAY MP3
520912_343 1033 2064 PLAY MP3
520919_349 1059 2070 PLAY MP3
520926_362 1019 1816 PLAY MP3
521031_452 991 1676 PLAY MP3
521107_469 1020 1669 PLAY MP3
521205_510 1106 1719 PLAY MP3
521212_526 998 1674 PLAY MP3
521219_530 1001 1605 PLAY MP3
521226_538 1044 1566 PLAY MP3
530116_559 961 1487 PLAY MP3
530130_564 1038 1481 PLAY MP3
530213_573 974 1595 PLAY MP3
530220_580 959 1476 PLAY MP3
530306_585 978 1420 PLAY MP3
530403_615 1027 1448 PLAY MP3
530410_626 986 1483 PLAY MP3
530417_631 961 1418 PLAY MP3
530424_636 1007 1536 PLAY MP3
530501_644 943 1469 PLAY MP3
530508_646 948 1402 PLAY MP3
530515_651 889 1392 PLAY MP3
530529_654 978 1887 PLAY MP3
530605_665 960 1408 PLAY MP3
530612_667 984 1405 PLAY MP3
530619_676 978 1413 PLAY MP3
530626_690 960 1370 PLAY MP3
530703_779 1009 1497 PLAY MP3
530710_790 938 1403 PLAY MP3
530717_799 952 1513 PLAY MP3
530724_805 978 1419 PLAY MP3
530731_811 985 1562 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง