พุทธวจน: เสียง

ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑


กำลังฟัง :204_Anacame20161030_1 ทบทวนเรื่องกาม สังโยชน์


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
101_Anacame20160501_1 ลำดับชั้นอนาคามี 0 2650 PLAY MP3
102_Anacame20160618_1 ลำดับชั้นเทวดา 0 1557 PLAY MP3
103_Anacame20160724_1 ฆฏิการ 0 1273 PLAY MP3
104_Anacame20160903_1 ทบทวนอนาคามี 0 976 PLAY MP3
105_Anacame20160910_1 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 0 869 PLAY MP3
106_Anacame20160911_1 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 0 761 PLAY MP3
107_Anacame20160918_1 อิสิทัตตะ สกทาคามี อนาคามี 0 802 PLAY MP3
108_Anacame20161217_1 บุคคล 4 จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลก 0 794 PLAY MP3
109_Anacame20170122_1 ทบทวนบุคคล 4 จำพวกทีมีอยู่ในโลก 0 752 PLAY MP3
110_Anacame20170205_1 ความต่างผุ้ได้สดับและไม่ได้สดับ สังโยชน์ ฯลฯ 0 728 PLAY MP3
111_Anacame20170225_1 อนาคามี 0 758 PLAY MP3
112_Anacame20170226_3 คุณสมบัติอนาคามี 0 737 PLAY MP3
113_Anacame201703115_1 บุคคล 5 จำพวก 0 717 PLAY MP3
114_Anacame201703118_1 ภพภูมิอนาคามี 0 737 PLAY MP3
115_Anacame201703118_3 ทบทวนภพภูมิอนาคามี ค่ำเสาร์ 0 706 PLAY MP3
116_Anacame20170318_1 ภพของอนาคามี 0 745 PLAY MP3
201_Anacame20161008_1 กามฉันทะ กามราคะ คนตกน้ำ 7 จำพวก กำลังของเสขะ 0 784 PLAY MP3
202_Anacame20161015_1 ความเหมือนและความต่างระหว่างกามโยคยุตโตกับกามราคะ 0 769 PLAY MP3
203_Anacame20161029_1 กามธาตุ กามสัญญา โยงไปเรื่องสังโยชน์ รูป อรูป 0 726 PLAY MP3
204_Anacame20161030_1 ทบทวนเรื่องกาม สังโยชน์ 0 700 PLAY MP3
205_Anacame20161105_1 กามฯ สังโยชน์ฯ ภพ ตอบคำถาม 0 645 PLAY MP3
206_Anacame20161112_1 ต่อ กามฯ ธาตุต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงรูป อรูป สังโยชน์ ตอบคำถาม 0 666 PLAY MP3
207_Anacame20161231_1 อธิบายกามภพ สังโบชน์ 0 698 PLAY MP3
208_Anacame20170102_1 อธิบายอนิจจสัญญา กามราคะ รูปราคะ สังโยชน์ ฯลฯ 0 724 PLAY MP3
209_Anacame20170103_1 อธิบายกามฯ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ 0 728 PLAY MP3
210_Anacame20170107_1 อธิบายกาม รูป อรูปราคะ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ 0 879 PLAY MP3
211_Anacame20170115_1 ทบทวน สังโยช กาม กรรม และวิญญาณฐิติ 0 733 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง