พุทธวจน: เสียง

ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
101_Anacame20160501_1 ลำดับชั้นอนาคามี 0 2296 PLAY MP3
102_Anacame20160618_1 ลำดับชั้นเทวดา 0 1196 PLAY MP3
103_Anacame20160724_1 ฆฏิการ 0 971 PLAY MP3
104_Anacame20160903_1 ทบทวนอนาคามี 0 697 PLAY MP3
105_Anacame20160910_1 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 0 607 PLAY MP3
106_Anacame20160911_1 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 0 517 PLAY MP3
107_Anacame20160918_1 อิสิทัตตะ สกทาคามี อนาคามี 0 554 PLAY MP3
108_Anacame20161217_1 บุคคล 4 จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลก 0 531 PLAY MP3
109_Anacame20170122_1 ทบทวนบุคคล 4 จำพวกทีมีอยู่ในโลก 0 531 PLAY MP3
110_Anacame20170205_1 ความต่างผุ้ได้สดับและไม่ได้สดับ สังโยชน์ ฯลฯ 0 502 PLAY MP3
111_Anacame20170225_1 อนาคามี 0 507 PLAY MP3
112_Anacame20170226_3 คุณสมบัติอนาคามี 0 505 PLAY MP3
113_Anacame201703115_1 บุคคล 5 จำพวก 0 475 PLAY MP3
114_Anacame201703118_1 ภพภูมิอนาคามี 0 478 PLAY MP3
115_Anacame201703118_3 ทบทวนภพภูมิอนาคามี ค่ำเสาร์ 0 468 PLAY MP3
116_Anacame20170318_1 ภพของอนาคามี 0 528 PLAY MP3
201_Anacame20161008_1 กามฉันทะ กามราคะ คนตกน้ำ 7 จำพวก กำลังของเสขะ 0 528 PLAY MP3
202_Anacame20161015_1 ความเหมือนและความต่างระหว่างกามโยคยุตโตกับกามราคะ 0 541 PLAY MP3
203_Anacame20161029_1 กามธาตุ กามสัญญา โยงไปเรื่องสังโยชน์ รูป อรูป 0 481 PLAY MP3
204_Anacame20161030_1 ทบทวนเรื่องกาม สังโยชน์ 0 440 PLAY MP3
205_Anacame20161105_1 กามฯ สังโยชน์ฯ ภพ ตอบคำถาม 0 456 PLAY MP3
206_Anacame20161112_1 ต่อ กามฯ ธาตุต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงรูป อรูป สังโยชน์ ตอบคำถาม 0 431 PLAY MP3
207_Anacame20161231_1 อธิบายกามภพ สังโบชน์ 0 462 PLAY MP3
208_Anacame20170102_1 อธิบายอนิจจสัญญา กามราคะ รูปราคะ สังโยชน์ ฯลฯ 0 470 PLAY MP3
209_Anacame20170103_1 อธิบายกามฯ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ 0 471 PLAY MP3
210_Anacame20170107_1 อธิบายกาม รูป อรูปราคะ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ 0 581 PLAY MP3
211_Anacame20170115_1 ทบทวน สังโยช กาม กรรม และวิญญาณฐิติ 0 500 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง