พุทธวจน: เสียง

กรรม


กำลังฟัง :09 วิธีละกรรม คือ..ละความคิด..ละความเพลิน (วันอาทิตย์ ๕_ มิถุนายน_ ๒๕๕๙)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม 0 9492 PLAY MP3
02 เรื่องกรรม และเหตุแห่งความสิ้นกรรม 0 5855 PLAY MP3
03 กฏแห่งกรรม ยุติธรรมที่สุด มีความหมายโดยละเอียดแยบคาย อย่างไร 0 4690 PLAY MP3
04 เรื่องกรรม ภพ แสงฉาก ขันธ์ ๕ กฏอิทัปปัจจยตา และ สังขตธรรม 0 3885 PLAY MP3
05 ชาวพุทธควรแก้กรรมตามใคร 0 3054 PLAY MP3
06 วิธีแก้กรรม ตามคำพระศาสดา 0 3695 PLAY MP3
07 เข้าใจเรื่องกรรมอย่างไรจึงหลุดพ้น 0 2927 PLAY MP3
08 วิธีอธิบายเรื่องภพหน้า, ชาติหน้า, นรก, สวรรค์ มีจริง 0 3306 PLAY MP3
09 วิธีละกรรม คือ..ละความคิด..ละความเพลิน (วันอาทิตย์ ๕_ มิถุนายน_ ๒๕๕๙) 0 3058 PLAY MP3
10 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 1 0 2893 PLAY MP3
11 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 2 0 2537 PLAY MP3
12 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 3 0 2429 PLAY MP3
13 แก้กรรม 0 2487 PLAY MP3
14 แก้กรรมที่ถูกต้องตามบัญญ้ติพระศาสดาคืออย่างไร 0 2423 PLAY MP3
15 สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม 0 2580 PLAY MP3
16 มรรคทั้ง ๘ องค์ ส่งผลให้กรรมดับไปได้อย่างไร กรรมคืออะไร 0 2641 PLAY MP3
17 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 0 2576 PLAY MP3
18 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 0 2518 PLAY MP3
19 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง 0 2432 PLAY MP3
20 พุทธวจนที่ว่า เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม 0 2642 PLAY MP3
21 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 0 2528 PLAY MP3
22 สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2560 0 2448 PLAY MP3
23 วิธีแก้กรรม ภพ ชาติ ผืนนาดี ผืนนาเลว บัวสามเหล่า 0 2731 PLAY MP3
24 รู้วิธีออกจากระบบของกรรม ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ 0 2890 PLAY MP3
25 กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล 0 2639 PLAY MP3
26 วิญญาณ วิญญาณฐิติ ภพ ชาติ กรรม คติ ๕ นิพพาน การทำงานของขันธ์ ๕.mp3 0 2638 PLAY MP3
27 20130428 คิดดีคลีนิค 0 2482 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง