พุทธวจน: เสียง

กรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม 0 3680 PLAY MP3
02 เรื่องกรรม และเหตุแห่งความสิ้นกรรม 0 1976 PLAY MP3
03 กฏแห่งกรรม ยุติธรรมที่สุด มีความหมายโดยละเอียดแยบคาย อย่างไร 0 1335 PLAY MP3
04 เรื่องกรรม ภพ แสงฉาก ขันธ์ ๕ กฏอิทัปปัจจยตา และ สังขตธรรม 0 879 PLAY MP3
05 ชาวพุทธควรแก้กรรมตามใคร 0 618 PLAY MP3
06 วิธีแก้กรรม ตามคำพระศาสดา 0 646 PLAY MP3
07 เข้าใจเรื่องกรรมอย่างไรจึงหลุดพ้น 0 505 PLAY MP3
08 วิธีอธิบายเรื่องภพหน้า, ชาติหน้า, นรก, สวรรค์ มีจริง 0 553 PLAY MP3
09 วิธีละกรรม คือ..ละความคิด..ละความเพลิน (วันอาทิตย์ ๕_ มิถุนายน_ ๒๕๕๙) 0 563 PLAY MP3
10 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 1 0 463 PLAY MP3
11 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 2 0 329 PLAY MP3
12 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 3 0 308 PLAY MP3
13 แก้กรรม 0 358 PLAY MP3
14 แก้กรรมที่ถูกต้องตามบัญญ้ติพระศาสดาคืออย่างไร 0 327 PLAY MP3
15 สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม 0 367 PLAY MP3
16 มรรคทั้ง ๘ องค์ ส่งผลให้กรรมดับไปได้อย่างไร กรรมคืออะไร 0 361 PLAY MP3
17 ในพุทธวจนมีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรไว้บ้างหรือไม่ 0 404 PLAY MP3
18 กรรมไม่ดำไม่ขาว คืออย่างไร 0 322 PLAY MP3
19 พระพุทธเจ้า ทรงตรัสเกี่ยวกับกรรมของผู้ที่มีอาชีพนักแสดง 0 311 PLAY MP3
20 พุทธวจนที่ว่า เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม 0 294 PLAY MP3
21 เหตุใด มโนกรรมจึงมีอานิสงส์แรงกว่ากายกรรมและวจีกรรม 0 300 PLAY MP3
22 สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2560 0 336 PLAY MP3
23 วิธีแก้กรรม ภพ ชาติ ผืนนาดี ผืนนาเลว บัวสามเหล่า 0 341 PLAY MP3
24 รู้วิธีออกจากระบบของกรรม ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ 0 373 PLAY MP3
25 กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล 0 323 PLAY MP3
26 วิญญาณ วิญญาณฐิติ ภพ ชาติ กรรม คติ ๕ นิพพาน การทำงานของขันธ์ ๕.mp3 0 346 PLAY MP3
27 20130428 คิดดีคลีนิค 0 321 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง