พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑


กำลังฟัง :00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 3319 23772 PLAY MP3
01-5201 2527 14795 PLAY MP3
02-5202 2093 7009 PLAY MP3
03-5203 2063 6028 PLAY MP3
04-5204 1748 5710 PLAY MP3
05-5205 1791 4561 PLAY MP3
06-5206 1657 3890 PLAY MP3
07-5207 1528 3947 PLAY MP3
08-5208 1503 3454 PLAY MP3
09-5209 1411 3449 PLAY MP3
10-5210 1433 3334 PLAY MP3
11-5211 1396 3478 PLAY MP3
12-5212 1452 3126 PLAY MP3
13-5213 1429 3270 PLAY MP3
14-5214 1446 3060 PLAY MP3
15-5215 1449 3289 PLAY MP3
16-5216 1362 3123 PLAY MP3
17-5217 1416 3161 PLAY MP3
18-5218 1370 2939 PLAY MP3
19-5219 1343 2905 PLAY MP3
20-5220 1378 3197 PLAY MP3
21-5221 1447 3486 PLAY MP3
22-5222 1446 3534 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง