พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑


กำลังฟัง :00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 3319 24280 PLAY MP3
01-5201 2527 15059 PLAY MP3
02-5202 2093 7193 PLAY MP3
03-5203 2063 6211 PLAY MP3
04-5204 1748 5905 PLAY MP3
05-5205 1791 4749 PLAY MP3
06-5206 1657 4056 PLAY MP3
07-5207 1528 4100 PLAY MP3
08-5208 1503 3617 PLAY MP3
09-5209 1411 3621 PLAY MP3
10-5210 1433 3490 PLAY MP3
11-5211 1396 3674 PLAY MP3
12-5212 1452 3286 PLAY MP3
13-5213 1429 3431 PLAY MP3
14-5214 1446 3224 PLAY MP3
15-5215 1449 3460 PLAY MP3
16-5216 1362 3296 PLAY MP3
17-5217 1416 3337 PLAY MP3
18-5218 1370 3100 PLAY MP3
19-5219 1343 3059 PLAY MP3
20-5220 1378 3401 PLAY MP3
21-5221 1447 3676 PLAY MP3
22-5222 1446 3704 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง