พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑


กำลังฟัง :00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 3319 20052 PLAY MP3
01-5201 2527 13091 PLAY MP3
02-5202 2093 5948 PLAY MP3
03-5203 2063 4905 PLAY MP3
04-5204 1748 3856 PLAY MP3
05-5205 1791 3435 PLAY MP3
06-5206 1657 2973 PLAY MP3
07-5207 1528 2815 PLAY MP3
08-5208 1503 2587 PLAY MP3
09-5209 1411 2548 PLAY MP3
10-5210 1433 2427 PLAY MP3
11-5211 1396 2467 PLAY MP3
12-5212 1452 2306 PLAY MP3
13-5213 1429 2257 PLAY MP3
14-5214 1446 2154 PLAY MP3
15-5215 1449 2442 PLAY MP3
16-5216 1362 2264 PLAY MP3
17-5217 1416 2202 PLAY MP3
18-5218 1370 2070 PLAY MP3
19-5219 1343 2046 PLAY MP3
20-5220 1378 2187 PLAY MP3
21-5221 1447 2553 PLAY MP3
22-5222 1446 2620 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง