พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑


กำลังฟัง :22-5222


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 3319 18743 PLAY MP3
01-5201 2527 12272 PLAY MP3
02-5202 2093 5396 PLAY MP3
03-5203 2063 4393 PLAY MP3
04-5204 1748 3409 PLAY MP3
05-5205 1791 3038 PLAY MP3
06-5206 1657 2639 PLAY MP3
07-5207 1528 2495 PLAY MP3
08-5208 1503 2293 PLAY MP3
09-5209 1411 2227 PLAY MP3
10-5210 1433 2093 PLAY MP3
11-5211 1396 2167 PLAY MP3
12-5212 1452 2013 PLAY MP3
13-5213 1429 1932 PLAY MP3
14-5214 1446 1869 PLAY MP3
15-5215 1449 2171 PLAY MP3
16-5216 1362 1937 PLAY MP3
17-5217 1416 1894 PLAY MP3
18-5218 1370 1784 PLAY MP3
19-5219 1343 1761 PLAY MP3
20-5220 1378 1878 PLAY MP3
21-5221 1447 2221 PLAY MP3
22-5222 1446 2277 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง