พุทธวจน: เสียง

ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00-กฎอิทัปปัจยตาและสายเกิดปฏิจจสมุปบาท 3319 19192 PLAY MP3
01-5201 2527 12609 PLAY MP3
02-5202 2093 5596 PLAY MP3
03-5203 2063 4601 PLAY MP3
04-5204 1748 3559 PLAY MP3
05-5205 1791 3188 PLAY MP3
06-5206 1657 2756 PLAY MP3
07-5207 1528 2619 PLAY MP3
08-5208 1503 2396 PLAY MP3
09-5209 1411 2354 PLAY MP3
10-5210 1433 2219 PLAY MP3
11-5211 1396 2287 PLAY MP3
12-5212 1452 2144 PLAY MP3
13-5213 1429 2067 PLAY MP3
14-5214 1446 1987 PLAY MP3
15-5215 1449 2270 PLAY MP3
16-5216 1362 2059 PLAY MP3
17-5217 1416 1996 PLAY MP3
18-5218 1370 1895 PLAY MP3
19-5219 1343 1867 PLAY MP3
20-5220 1378 2001 PLAY MP3
21-5221 1447 2349 PLAY MP3
22-5222 1446 2397 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง