พุทธวจน: เสียง

สุคตวินโย


กำลังฟัง :19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01.กฏอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท 0 2683 PLAY MP3
02.กายคตาสติ 0 2151 PLAY MP3
03.การเตรียมจิตแผ่เมตตา 0 1805 PLAY MP3
04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช 0 1622 PLAY MP3
05.โทษของกาม 0 1612 PLAY MP3
06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี 0 1286 PLAY MP3
07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 0 1206 PLAY MP3
08.คุณสมบัติโสดาบัน 0 1106 PLAY MP3
09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 0 1226 PLAY MP3
10.ตามรอยธรรม 0 1055 PLAY MP3
11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต 0 882 PLAY MP3
12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย 0 746 PLAY MP3
13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ 0 750 PLAY MP3
14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์ 0 723 PLAY MP3
15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร 0 667 PLAY MP3
16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย 0 618 PLAY MP3
17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 0 689 PLAY MP3
18.มายาเครื่องกลับใจ 0 799 PLAY MP3
19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน 0 743 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง