พุทธวจน: เสียง

สุคตวินโย


กำลังฟัง :13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01.กฏอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท 0 3093 PLAY MP3
02.กายคตาสติ 0 2463 PLAY MP3
03.การเตรียมจิตแผ่เมตตา 0 2090 PLAY MP3
04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช 0 1877 PLAY MP3
05.โทษของกาม 0 1921 PLAY MP3
06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี 0 1514 PLAY MP3
07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 0 1441 PLAY MP3
08.คุณสมบัติโสดาบัน 0 1356 PLAY MP3
09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 0 1470 PLAY MP3
10.ตามรอยธรรม 0 1258 PLAY MP3
11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต 0 1123 PLAY MP3
12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย 0 985 PLAY MP3
13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ 0 948 PLAY MP3
14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์ 0 932 PLAY MP3
15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร 0 867 PLAY MP3
16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย 0 849 PLAY MP3
17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 0 921 PLAY MP3
18.มายาเครื่องกลับใจ 0 1042 PLAY MP3
19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน 0 944 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง