พุทธวจน: เสียง

สุคตวินโย


กำลังฟัง :09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01.กฏอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท 0 1440 PLAY MP3
02.กายคตาสติ 0 1067 PLAY MP3
03.การเตรียมจิตแผ่เมตตา 0 878 PLAY MP3
04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช 0 815 PLAY MP3
05.โทษของกาม 0 794 PLAY MP3
06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี 0 633 PLAY MP3
07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 0 565 PLAY MP3
08.คุณสมบัติโสดาบัน 0 525 PLAY MP3
09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 0 618 PLAY MP3
10.ตามรอยธรรม 0 528 PLAY MP3
11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต 0 359 PLAY MP3
12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย 0 338 PLAY MP3
13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ 0 311 PLAY MP3
14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์ 0 307 PLAY MP3
15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร 0 282 PLAY MP3
16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย 0 266 PLAY MP3
17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 0 303 PLAY MP3
18.มายาเครื่องกลับใจ 0 327 PLAY MP3
19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน 0 349 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง