พุทธวจน: เสียง

สุคตวินโย


กำลังฟัง :02.กายคตาสติ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01.กฏอิทัปปัจยตา ปฏิจจสมุปบาท 0 2537 PLAY MP3
02.กายคตาสติ 0 2030 PLAY MP3
03.การเตรียมจิตแผ่เมตตา 0 1687 PLAY MP3
04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช 0 1520 PLAY MP3
05.โทษของกาม 0 1520 PLAY MP3
06.ธรรม 10 ประการเพื่อความสามัคคี 0 1199 PLAY MP3
07.ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 0 1111 PLAY MP3
08.คุณสมบัติโสดาบัน 0 1020 PLAY MP3
09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา 0 1126 PLAY MP3
10.ตามรอยธรรม 0 983 PLAY MP3
11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต 0 786 PLAY MP3
12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย 0 676 PLAY MP3
13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ 0 663 PLAY MP3
14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์ 0 645 PLAY MP3
15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร 0 588 PLAY MP3
16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย 0 550 PLAY MP3
17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก 0 621 PLAY MP3
18.มายาเครื่องกลับใจ 0 727 PLAY MP3
19.ผู้ที่ชื่อว่ารักตน 0 675 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง