พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :027-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม 0 3718 PLAY MP3
002-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่1) 0 2531 PLAY MP3
003-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่2) 0 2332 PLAY MP3
004-สิ่งที่ไม่ควรคิด 0 2167 PLAY MP3
005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ 0 2105 PLAY MP3
006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 2088 PLAY MP3
007-กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 2160 PLAY MP3
008-การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 0 2166 PLAY MP3
009-เมื่อจะกระทำ 0 1975 PLAY MP3
010-เมื่อกระทำอยู่ 0 1888 PLAY MP3
011-เมื่อกระทำแล้ว 0 1919 PLAY MP3
012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่ 0 1894 PLAY MP3
013-ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 0 2014 PLAY MP3
014-ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน 0 1799 PLAY MP3
015-บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง 0 1783 PLAY MP3
016-สุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1798 PLAY MP3
017-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1689 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 1647 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 1583 PLAY MP3
019-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็น 0 1597 PLAY MP3
020-เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง 0 1665 PLAY MP3
021-ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 0 1626 PLAY MP3
022-ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม 0 1691 PLAY MP3
023-เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 1670 PLAY MP3
024-ผลของการให้ทานแบบต่างๆ 0 1674 PLAY MP3
025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 1639 PLAY MP3
026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 1693 PLAY MP3
027-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 1480 PLAY MP3
028-ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่รับวิบากกรรมต่างกัน 0 1398 PLAY MP3
029-อานิสงส์ของการรักษาศีล 0 1487 PLAY MP3
030-สุคติของผู้มีศีล 0 1418 PLAY MP3
031-วิบากของผู้ทุศีล 0 1414 PLAY MP3
032-ทุคติของผู้ทุศีล 0 1304 PLAY MP3
033-ทำชั่วได้ชั่ว 0 1293 PLAY MP3
034-บุคคล 4 จำพวก 0 1351 PLAY MP3
035-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 0 1373 PLAY MP3
036-สิ้นตัณหาก็สิ้นกรรม 0 1307 PLAY MP3
037-การกระทำที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 0 1297 PLAY MP3
038-จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ 0 1245 PLAY MP3
039-เหตุเกิดของทุกข์ 0 1263 PLAY MP3
040-ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์ 0 1338 PLAY MP3
041-ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 0 1286 PLAY MP3
042-เหตุเกิดของภพ 0 1246 PLAY MP3
043-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1253 PLAY MP3
044-ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฏสูงสุดของธรรมชาติ 0 1430 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง