พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม 0 2665 PLAY MP3
002-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่1) 0 1902 PLAY MP3
003-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่2) 0 1682 PLAY MP3
004-สิ่งที่ไม่ควรคิด 0 1546 PLAY MP3
005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ 0 1503 PLAY MP3
006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 1495 PLAY MP3
007-กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 1537 PLAY MP3
008-การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 0 1577 PLAY MP3
009-เมื่อจะกระทำ 0 1387 PLAY MP3
010-เมื่อกระทำอยู่ 0 1302 PLAY MP3
011-เมื่อกระทำแล้ว 0 1338 PLAY MP3
012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่ 0 1340 PLAY MP3
013-ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 0 1436 PLAY MP3
014-ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน 0 1284 PLAY MP3
015-บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง 0 1259 PLAY MP3
016-สุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1253 PLAY MP3
017-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1178 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 1147 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 1102 PLAY MP3
019-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็น 0 1124 PLAY MP3
020-เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง 0 1148 PLAY MP3
021-ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 0 1126 PLAY MP3
022-ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม 0 1190 PLAY MP3
023-เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 1181 PLAY MP3
024-ผลของการให้ทานแบบต่างๆ 0 1169 PLAY MP3
025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 1121 PLAY MP3
026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 1149 PLAY MP3
027-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 1011 PLAY MP3
028-ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่รับวิบากกรรมต่างกัน 0 912 PLAY MP3
029-อานิสงส์ของการรักษาศีล 0 1041 PLAY MP3
030-สุคติของผู้มีศีล 0 968 PLAY MP3
031-วิบากของผู้ทุศีล 0 923 PLAY MP3
032-ทุคติของผู้ทุศีล 0 875 PLAY MP3
033-ทำชั่วได้ชั่ว 0 892 PLAY MP3
034-บุคคล 4 จำพวก 0 925 PLAY MP3
035-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 0 902 PLAY MP3
036-สิ้นตัณหาก็สิ้นกรรม 0 847 PLAY MP3
037-การกระทำที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 0 846 PLAY MP3
038-จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ 0 842 PLAY MP3
039-เหตุเกิดของทุกข์ 0 868 PLAY MP3
040-ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์ 0 910 PLAY MP3
041-ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 0 827 PLAY MP3
042-เหตุเกิดของภพ 0 846 PLAY MP3
043-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 851 PLAY MP3
044-ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฏสูงสุดของธรรมชาติ 0 985 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง