พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :014-ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม 0 3427 PLAY MP3
002-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่1) 0 2396 PLAY MP3
003-ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม 3 อย่าง (นัยที่2) 0 2185 PLAY MP3
004-สิ่งที่ไม่ควรคิด 0 2029 PLAY MP3
005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ 0 1981 PLAY MP3
006-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ 0 1965 PLAY MP3
007-กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 2024 PLAY MP3
008-การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด 0 2050 PLAY MP3
009-เมื่อจะกระทำ 0 1823 PLAY MP3
010-เมื่อกระทำอยู่ 0 1743 PLAY MP3
011-เมื่อกระทำแล้ว 0 1787 PLAY MP3
012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่ 0 1759 PLAY MP3
013-ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัย 0 1886 PLAY MP3
014-ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน 0 1692 PLAY MP3
015-บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ด้วยการทรมานตนเอง 0 1664 PLAY MP3
016-สุขทุกข์ที่ได้รับไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1675 PLAY MP3
017-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว 0 1566 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 1525 PLAY MP3
018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้ 0 1482 PLAY MP3
019-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็น 0 1474 PLAY MP3
020-เชื่อว่ากรรมไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง 0 1532 PLAY MP3
021-ระยะเวลาการให้ผลของกรรม 0 1516 PLAY MP3
022-ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม 0 1564 PLAY MP3
023-เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 1553 PLAY MP3
024-ผลของการให้ทานแบบต่างๆ 0 1555 PLAY MP3
025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ 0 1517 PLAY MP3
026-เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 1555 PLAY MP3
027-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 1367 PLAY MP3
028-ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่รับวิบากกรรมต่างกัน 0 1292 PLAY MP3
029-อานิสงส์ของการรักษาศีล 0 1386 PLAY MP3
030-สุคติของผู้มีศีล 0 1313 PLAY MP3
031-วิบากของผู้ทุศีล 0 1295 PLAY MP3
032-ทุคติของผู้ทุศีล 0 1203 PLAY MP3
033-ทำชั่วได้ชั่ว 0 1190 PLAY MP3
034-บุคคล 4 จำพวก 0 1247 PLAY MP3
035-ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม 0 1264 PLAY MP3
036-สิ้นตัณหาก็สิ้นกรรม 0 1189 PLAY MP3
037-การกระทำที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม 0 1202 PLAY MP3
038-จะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ 0 1148 PLAY MP3
039-เหตุเกิดของทุกข์ 0 1169 PLAY MP3
040-ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สัตว์ 0 1235 PLAY MP3
041-ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 0 1159 PLAY MP3
042-เหตุเกิดของภพ 0 1150 PLAY MP3
043-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1153 PLAY MP3
044-ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเป็นกฏสูงสุดของธรรมชาติ 0 1309 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง