พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :028-วินิจฉัยกรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 0 5849 PLAY MP3
002-การดำรงชีพชอบโดยทิศ 6 ของฆราวาส 0 5580 PLAY MP3
003-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 4198 PLAY MP3
004-ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ 0 3949 PLAY MP3
005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ 0 4367 PLAY MP3
006-ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 0 4007 PLAY MP3
007-ทุกข์ที่เกิดจากหนี้ 0 3710 PLAY MP3
008-หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 4661 PLAY MP3
009-เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ 0 3913 PLAY MP3
010-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา 0 3872 PLAY MP3
011-ฆราวาสชั้นเลิศ 0 3825 PLAY MP3
012-นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์.mp3 0 3460 PLAY MP3
013-วาจาของสัปปบุรุษ 0 3408 PLAY MP3
014-วาจาของอสัปปบุรุษ 0 3220 PLAY MP3
015-วิธีปฎิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือทำร้ายร่างกาย 0 3528 PLAY MP3
016-การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา 0 3458 PLAY MP3
017-วาจาของสะใภ้ใหม่ 0 3353 PLAY MP3
018-วาจาที่ไม่มีโทษ 0 3256 PLAY MP3
019-คู่บุพเพสันนิวาส 0 3506 PLAY MP3
020-ภรรยา 7 จำพวก 0 3557 PLAY MP3
021-มนุษย์ผี 0 3388 PLAY MP3
022-เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง 6 แง่มุม 0 3622 PLAY MP3
023-กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ 0 3268 PLAY MP3
024-กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 0 3204 PLAY MP3
025-วิธีดับกรรม 0 3034 PLAY MP3
026-วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์ 0 3005 PLAY MP3
027-ฉลาดในเรื่องกรรม 0 3066 PLAY MP3
028-วินิจฉัยกรรม 0 3005 PLAY MP3
029-การบวชที่ไร้ประโยชน์ 0 2982 PLAY MP3
030-สังฆทานดีกว่า 0 3097 PLAY MP3
031-ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่าไม่ใช่มิตร 0 2907 PLAY MP3
032-ผลแห่งทาน 0 3083 PLAY MP3
033-ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน 0 3065 PLAY MP3
034-เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 2945 PLAY MP3
035-ผู้ให้โภชนะ 0 3011 PLAY MP3
036-กัลยาณมิตรคืออริยมรรค 0 3012 PLAY MP3
037-สังสารวัฎไม่ปรากฎที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 2888 PLAY MP3
038-น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด 0 2883 PLAY MP3
039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ 0 3519 PLAY MP3
040-ที่รักที่เจริญใจในโลก 0 2945 PLAY MP3
041-ทางแห่งความสิ้นทุกข์ 0 3274 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง