พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 0 3001 PLAY MP3
002-การดำรงชีพชอบโดยทิศ 6 ของฆราวาส 0 2691 PLAY MP3
003-การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด 0 1918 PLAY MP3
004-ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ 0 1897 PLAY MP3
005-สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ 0 1903 PLAY MP3
006-ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 0 1751 PLAY MP3
007-ทุกข์ที่เกิดจากหนี้ 0 1736 PLAY MP3
008-หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 0 1797 PLAY MP3
009-เหตุเจริญและเหตุเสื่อมแห่งทรัพย์ 4 ประการ 0 1657 PLAY MP3
010-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา 0 1619 PLAY MP3
011-ฆราวาสชั้นเลิศ 0 1712 PLAY MP3
012-นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์.mp3 0 1667 PLAY MP3
013-วาจาของสัปปบุรุษ 0 1525 PLAY MP3
014-วาจาของอสัปปบุรุษ 0 1464 PLAY MP3
015-วิธีปฎิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือทำร้ายร่างกาย 0 1508 PLAY MP3
016-การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา 0 1563 PLAY MP3
017-วาจาของสะใภ้ใหม่ 0 1535 PLAY MP3
018-วาจาที่ไม่มีโทษ 0 1555 PLAY MP3
019-คู่บุพเพสันนิวาส 0 1566 PLAY MP3
020-ภรรยา 7 จำพวก 0 1648 PLAY MP3
021-มนุษย์ผี 0 1550 PLAY MP3
022-เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง 6 แง่มุม 0 1555 PLAY MP3
023-กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ 0 1439 PLAY MP3
024-กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม 0 1407 PLAY MP3
025-วิธีดับกรรม 0 1416 PLAY MP3
026-วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์ 0 1410 PLAY MP3
027-ฉลาดในเรื่องกรรม 0 1404 PLAY MP3
028-วินิจฉัยกรรม 0 1362 PLAY MP3
029-การบวชที่ไร้ประโยชน์ 0 1269 PLAY MP3
030-สังฆทานดีกว่า 0 1310 PLAY MP3
031-ห้ามผู้อื่นให้ทานชื่อว่าไม่ใช่มิตร 0 1256 PLAY MP3
032-ผลแห่งทาน 0 1381 PLAY MP3
033-ทานที่จัดว่าเป็นมหาทาน 0 1296 PLAY MP3
034-เหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มากและสูงศักดิ์ 0 1331 PLAY MP3
035-ผู้ให้โภชนะ 0 1278 PLAY MP3
036-กัลยาณมิตรคืออริยมรรค 0 1285 PLAY MP3
037-สังสารวัฎไม่ปรากฎที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 1277 PLAY MP3
038-น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด 0 1291 PLAY MP3
039-สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกๆ รูปแบบ 0 1289 PLAY MP3
040-ที่รักที่เจริญใจในโลก 0 1321 PLAY MP3
041-ทางแห่งความสิ้นทุกข์ 0 1466 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง