พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ 0 3166 PLAY MP3
002-อานิสงส์แห่งอานาปานสติ 7 ประการ 0 1586 PLAY MP3
003-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 1242 PLAY MP3
004-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ (อีกสูตรหนึ่ง) 0 813 PLAY MP3
005-การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร) 0 682 PLAY MP3
006-เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ 0 616 PLAY MP3
007-อานาปานสติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน 0 636 PLAY MP3
008-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ 0 631 PLAY MP3
009-อานาปานสติสมาธิสามารถกำจัดเสียได้ซึ่งอนุสัย 0 629 PLAY MP3
010-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกล 0 550 PLAY MP3
011-อานาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ 0 574 PLAY MP3
012-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 1) 0 602 PLAY MP3
013-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ 0 598 PLAY MP3
014-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 2) 0 497 PLAY MP3
015-เจริญอานาปานสติมีอานิสงส์เป็นอเนกประการ (อีกสูตรหนึ่ง) 0 524 PLAY MP3
016-เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 440 PLAY MP3
017-อานาปานสติเป็นสุขวิหาร ระงับได้ซึ่งอกุศล 0 530 PLAY MP3
018-อานาปานสติสามารถกำจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทาง 0 446 PLAY MP3
019-อานาปานสติละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่าน 0 426 PLAY MP3
020-อานาปานสติละเสียได้ซึ่งความคับแค้น.mp3 0 463 PLAY MP3
021-อานาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้า 0 481 PLAY MP3
022-เจริญอานาปานสติความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายและจิตย่อมมีขึ้นไม่ได้ 0 376 PLAY MP3
023-เจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสียชีวิต 0 433 PLAY MP3
024-ธรรมเป็นเครื่องถอนอัสมิมานะในปัจจุบัน 0 411 PLAY MP3
025-วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด 0 414 PLAY MP3
026-สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ 0 435 PLAY MP3
027-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา 0 393 PLAY MP3
028-นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง 0 370 PLAY MP3
029-นิวรณ์-ข้าศึกแห่งสมาธิ 0 394 PLAY MP3
030-ข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานสี่ 0 383 PLAY MP3
031-เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นานภายหลังพุทธปรินิพพาน 0 367 PLAY MP3
032-อานิสงส์แห่งกายคตาสติ 0 536 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง