พุทธวจน: เสียง

กฐิน_อภิธรรม 2558


กำลังฟัง :22-อานิสงส์การทอดกฐิน ตามบัญญัติพระศาสดา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-อานิสงส์การฟังธรรมที่เป็นคำของพระพุทธเจ้า.mp3 0 1095 PLAY MP3
02-อภิธรรม 0 866 PLAY MP3
03-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๑ 0 823 PLAY MP3
04-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๒.mp3 0 613 PLAY MP3
05-สติปัฏฐาน ๔ 0 699 PLAY MP3
06-สติปัฏฐาน ๔ 0 605 PLAY MP3
07-สติปัฏฐาน ๔ [กาย,เวทนา,จิต,ธรรม ที่ๆ ควรเที่ยวของจิต] 0 677 PLAY MP3
08-อิทธิบาท ๔ 0 624 PLAY MP3
09-เครื่องวัดความเร็วในการบรรลุธรรมคืออินทรีย์ ๕ 0 581 PLAY MP3
10-การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ต้องอาศัยอินทรีย์ ๕ เข้าถึงอมตะธรรม ๑ 0 650 PLAY MP3
11-อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา] 0 616 PLAY MP3
12-การหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะ ต้องอาศัยอินทรีย์ ๕ เข้าถึงอมตะธรรม ๒ 0 633 PLAY MP3
13-อินทรีย์ ๕ [ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา] 0 575 PLAY MP3
14-อานาปานสติ สติปัฏฐานสี่ โพชฌงค์เจ็ด 0 576 PLAY MP3
15-โพชฌงค์ ๗ 0 626 PLAY MP3
16-มรรคมีองค์ ๘ มีอะไรบ้าง 0 574 PLAY MP3
17-อริยมรรคมีองค์แปด 0 550 PLAY MP3
18-อภิธรรมตามแบบพุทธวจน_คิดดีคลีนิค ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๘ 0 543 PLAY MP3
19-กฐิน 0 582 PLAY MP3
20-ย้อนรอยกฐินครั้งพุทธกาล 0 554 PLAY MP3
21-สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘ 0 530 PLAY MP3
22-อานิสงส์การทอดกฐิน ตามบัญญัติพระศาสดา 0 553 PLAY MP3
23-พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๘ 0 515 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง