พุทธวจน: เสียง

คิดดีคลีนิคปี 57-58


กำลังฟัง :13 เสขะ-อเสขะบุคคล


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พุทธวจนเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ 0 545 PLAY MP3
02 มาตรวจสอบการเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะ 0 283 PLAY MP3
03 แง่มุมของทานตามพุทธวจน 0 283 PLAY MP3
04 รัตนะห้า 0 246 PLAY MP3
05 สติปัฏฐาน 4 0 304 PLAY MP3
06 มารู้จักสติจากสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก 0 243 PLAY MP3
07 โสดาบันง่ายกว่าที่คิดถ้าเป็นมิตรกับพุทธวจน 0 235 PLAY MP3
08 มารู้จักสงฆ์สาวกในธรรมวินัยนี้ 0 200 PLAY MP3
09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต 0 230 PLAY MP3
10 การโจกท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ 0 182 PLAY MP3
11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง 0 256 PLAY MP3
12 มาตรวจสอบอุปาทาน เพื่อการปรินิพพานในปัจจุบัน 0 198 PLAY MP3
13 เสขะ-อเสขะบุคคล 0 225 PLAY MP3
14 มัชฌิมาปฎิปทา 0 215 PLAY MP3
15 อภิธรรมจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 215 PLAY MP3
16 ตามดูไม่ตามไป 0 230 PLAY MP3
17 ความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 0 201 PLAY MP3
18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู 0 205 PLAY MP3
19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 197 PLAY MP3
20 กฎธรรมชาติกับทารก 0 272 PLAY MP3
21 สัมมาทิฏฐิ 0 249 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง