พุทธวจน: เสียง

คิดดีคลีนิคปี 57-58


กำลังฟัง :13 เสขะ-อเสขะบุคคล


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พุทธวจนเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ 0 665 PLAY MP3
02 มาตรวจสอบการเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะ 0 406 PLAY MP3
03 แง่มุมของทานตามพุทธวจน 0 417 PLAY MP3
04 รัตนะห้า 0 368 PLAY MP3
05 สติปัฏฐาน 4 0 434 PLAY MP3
06 มารู้จักสติจากสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก 0 354 PLAY MP3
07 โสดาบันง่ายกว่าที่คิดถ้าเป็นมิตรกับพุทธวจน 0 350 PLAY MP3
08 มารู้จักสงฆ์สาวกในธรรมวินัยนี้ 0 314 PLAY MP3
09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต 0 345 PLAY MP3
10 การโจกท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ 0 295 PLAY MP3
11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง 0 369 PLAY MP3
12 มาตรวจสอบอุปาทาน เพื่อการปรินิพพานในปัจจุบัน 0 303 PLAY MP3
13 เสขะ-อเสขะบุคคล 0 346 PLAY MP3
14 มัชฌิมาปฎิปทา 0 338 PLAY MP3
15 อภิธรรมจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 322 PLAY MP3
16 ตามดูไม่ตามไป 0 361 PLAY MP3
17 ความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 0 320 PLAY MP3
18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู 0 334 PLAY MP3
19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 309 PLAY MP3
20 กฎธรรมชาติกับทารก 0 404 PLAY MP3
21 สัมมาทิฏฐิ 0 365 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง