พุทธวจน: เสียง

คิดดีคลีนิคปี 57-58


กำลังฟัง :09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พุทธวจนเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ 0 2244 PLAY MP3
02 มาตรวจสอบการเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะ 0 1754 PLAY MP3
03 แง่มุมของทานตามพุทธวจน 0 1863 PLAY MP3
04 รัตนะห้า 0 1674 PLAY MP3
05 สติปัฏฐาน 4 0 1742 PLAY MP3
06 มารู้จักสติจากสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก 0 1670 PLAY MP3
07 โสดาบันง่ายกว่าที่คิดถ้าเป็นมิตรกับพุทธวจน 0 1616 PLAY MP3
08 มารู้จักสงฆ์สาวกในธรรมวินัยนี้ 0 1637 PLAY MP3
09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต 0 1727 PLAY MP3
10 การโจกท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ 0 1608 PLAY MP3
11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง 0 1759 PLAY MP3
12 มาตรวจสอบอุปาทาน เพื่อการปรินิพพานในปัจจุบัน 0 1635 PLAY MP3
13 เสขะ-อเสขะบุคคล 0 1646 PLAY MP3
14 มัชฌิมาปฎิปทา 0 1675 PLAY MP3
15 อภิธรรมจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 1577 PLAY MP3
16 ตามดูไม่ตามไป 0 1651 PLAY MP3
17 ความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 0 1635 PLAY MP3
18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู 0 1695 PLAY MP3
19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 1626 PLAY MP3
20 กฎธรรมชาติกับทารก 0 1641 PLAY MP3
21 สัมมาทิฏฐิ 0 1787 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง