พุทธวจน: เสียง

คิดดีคลีนิคปี 57-58


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พุทธวจนเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติ 0 1340 PLAY MP3
02 มาตรวจสอบการเป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะ 0 949 PLAY MP3
03 แง่มุมของทานตามพุทธวจน 0 1009 PLAY MP3
04 รัตนะห้า 0 868 PLAY MP3
05 สติปัฏฐาน 4 0 968 PLAY MP3
06 มารู้จักสติจากสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก 0 884 PLAY MP3
07 โสดาบันง่ายกว่าที่คิดถ้าเป็นมิตรกับพุทธวจน 0 868 PLAY MP3
08 มารู้จักสงฆ์สาวกในธรรมวินัยนี้ 0 850 PLAY MP3
09 หลากหลายแง่มุมในคำตถาคต 0 846 PLAY MP3
10 การโจกท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ 0 808 PLAY MP3
11 มารู้จักระบบสมมุติเพื่อการปล่อยวาง 0 879 PLAY MP3
12 มาตรวจสอบอุปาทาน เพื่อการปรินิพพานในปัจจุบัน 0 831 PLAY MP3
13 เสขะ-อเสขะบุคคล 0 837 PLAY MP3
14 มัชฌิมาปฎิปทา 0 911 PLAY MP3
15 อภิธรรมจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 839 PLAY MP3
16 ตามดูไม่ตามไป 0 849 PLAY MP3
17 ความตั้งมั่นของพระสัทธรรม 0 828 PLAY MP3
18 กรรมจากพระโอษฐ์สัพพัญญู 0 899 PLAY MP3
19 กฐินจากพระโอษฐ์ศาสดา 0 831 PLAY MP3
20 กฎธรรมชาติกับทารก 0 909 PLAY MP3
21 สัมมาทิฏฐิ 0 919 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง