พุทธวจน: เสียง

นิพพาน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01_ความเข้าใจเรื่องกฎอิทัปปัจจยตา 0 4588 PLAY MP3
02_ลักษณะแห่งนิพพาน 0 3080 PLAY MP3
03_ปฎิปทาโน้มไปในที่สงบ 0 2038 PLAY MP3
04_การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 0 1939 PLAY MP3
05_หลักการไม่มีตนเอง 0 1817 PLAY MP3
06_ใครเป็นผู้สัมผัส 0 1628 PLAY MP3
07_แผนผังเกี่ยวกับสังขต-อสังขต 0 1546 PLAY MP3
08_ปฎิปทาการไม่ยึดมั่นในนิพพาน 0 1488 PLAY MP3
09_เรื่องของปฎิจจสมุปบาท 0 1822 PLAY MP3
10_KiddeeClinic 310807 0 1313 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง