พุทธวจน: เสียง

นิวรณ์ ๕


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01.นิวรณ์ ๕ คืออะไร มีอะไรบ้าง 0 3445 PLAY MP3
02.นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง 0 2352 PLAY MP3
03.ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ มานะ ๖ และ นิวรณ์ ๕ 0 1793 PLAY MP3
04.วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ในนิวรณ์ ๕ 0 1652 PLAY MP3
05.อวิชชา, อาสวะ, นิวรณ์, อนุสัย ต่างกันอย่างไร 0 1875 PLAY MP3
06.อุปมาและวิธีละ นิวรณ์ ๕ 0 1656 PLAY MP3
07.นิวรณ์ ๕_(เครื่องกางกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลัง) 0 1555 PLAY MP3
08.วิธีละนิวรณ์ ๕ 0 1511 PLAY MP3
09.วิธีละนิวรณ์ ๕ ขณะเจริญภาวนา 0 1566 PLAY MP3
10.มานะ ๖ กับนิวรณ์ ๕ เกี่ยวข้องกันไหม และถ้าเกี่ยวข้องๆกันอย่างไร 0 1445 PLAY MP3
11.สมถะคือละนิวรณ์ ๕ ได้ 0 1391 PLAY MP3
12.อะไรเป็นอาหารของอวิชชา อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕...mp3 0 1439 PLAY MP3
13.คิดดีคลีนิค 31 มค. 59 0 1476 PLAY MP3
14.สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร เป็นอย่างไรบ้าง_ จะเป็นอริยบุคคลต้องละอะไรได้บ้าง.mp3 0 1324 PLAY MP3
15.สังโยชน์ ๑๐ 0 1258 PLAY MP3
16.เรื่องของตัณหา(ความอยาก), เหตุเกิด ,ความดับ, หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหา.mp3 0 1198 PLAY MP3
17.ฆราวาสควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อความสิ้นไปของราคะ โทสะ โมหะ 0 1093 PLAY MP3
18.โทษของ กาม 0 1019 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง