พุทธวจน: เสียง

ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น๑


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
000-10 บัญญํติ 2340 8638 PLAY MP3
001-หมวดที่ 1 1923 6184 PLAY MP3
002-หมวดที่ 2 1569 3486 PLAY MP3
003-หมวดที่ 3 1446 2686 PLAY MP3
004-หมวดที่ 4 1318 2580 PLAY MP3
005-หมวดที่ 5 1306 2242 PLAY MP3
006-หมวดที่ 6 1408 2118 PLAY MP3
007-หมวดที่ 7 1401 1966 PLAY MP3
008-หมวดที่ 8 1426 2111 PLAY MP3
009-หมวดที่ 9 1364 2250 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน