พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์


กำลังฟัง :56 - จันทรารีสอร์ท010 2012-12-10


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 0 7492 PLAY MP3
02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 0 3704 PLAY MP3
03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 0 2961 PLAY MP3
04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 0 2678 PLAY MP3
05 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2012-02-26 0 2525 PLAY MP3
06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 0 2619 PLAY MP3
07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 0 2638 PLAY MP3
08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 0 2389 PLAY MP3
09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 0 3001 PLAY MP3
10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท 0 2294 PLAY MP3
11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 0 2331 PLAY MP3
12 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 0 2355 PLAY MP3
13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 0 2465 PLAY MP3
14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 0 2871 PLAY MP3
15 - สถานีโทรทัศน์กองทับบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 0 2293 PLAY MP3
16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 0 2363 PLAY MP3
17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 0 2295 PLAY MP3
18 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 0 2196 PLAY MP3
19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 0 2377 PLAY MP3
20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 0 2241 PLAY MP3
21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23 0 2184 PLAY MP3
22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 0 2184 PLAY MP3
23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 0 2269 PLAY MP3
24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 0 2155 PLAY MP3
25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 0 2313 PLAY MP3
26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 0 2106 PLAY MP3
27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 0 2234 PLAY MP3
28 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2013-07-26 0 2107 PLAY MP3
29 - บริษัท พฤกษาเรียลเอสสเตท 2011-08-22 0 2125 PLAY MP3
30 - โรงแรม เกษมศานติ์ 2012-05-02 0 2141 PLAY MP3
31 - บริษัท mektec 2011-02-17 0 2218 PLAY MP3
32 - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 2012-03-26 0 2180 PLAY MP3
33 - บริษัท อาหารยอดคุณ 2012-06-27 0 2232 PLAY MP3
34 - บริษัท ปอร์ติโก้ พอร์เพอร์ตี้ 2012-07-04 0 2150 PLAY MP3
35 - บริษัท balance shop สาขา 2 2012-02-31 0 2200 PLAY MP3
36 - บริษัท จงศิริไกร 2012-09-05 0 2093 PLAY MP3
37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29 0 2225 PLAY MP3
38 - พุทธวจนสถาบัน บ้านสีวลี 2013-01-20 0 2184 PLAY MP3
39 - ชมรมคนรู้ใจ 2011-12-14 0 2065 PLAY MP3
40 - ชมรมคนรู้ใจ 2012-07-11 0 2157 PLAY MP3
41 - ชมรมคนรู้ใจ 2013-01-23 0 2265 PLAY MP3
42 - ชมรมรักธรรม ปตท. สผ. 2012-12-12 0 2298 PLAY MP3
43 - ชมรมรักธรรม ปตท.สผ. 2011-06-03 0 2191 PLAY MP3
44 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-03-18 0 2169 PLAY MP3
45 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-08-28 0 2122 PLAY MP3
46 - มูลนิธินาลันทา 2011-06-10 0 2143 PLAY MP3
47 - ชมรมธรรมปรีดา 2011-03-14 0 2208 PLAY MP3
48 - ชมรมธรรมปรีดา 2012-05-14 0 2028 PLAY MP3
49 - บ้านลานเสียงธรรม 2012-03-17 0 2159 PLAY MP3
50 - จันทรารีสอร์ท001 2012-11-12 0 2231 PLAY MP3
51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13 0 2280 PLAY MP3
52 - จันทรารีสอร์ท004 2012-11-14 0 2032 PLAY MP3
53 - จันทรารีสอร์ท006 2012-11-15 0 2147 PLAY MP3
54 - จันทรารีสอร์ท008 2012-11-16 0 2110 PLAY MP3
55 - จันทรารีสอร์ท009 2012-12-09 0 2144 PLAY MP3
56 - จันทรารีสอร์ท010 2012-12-10 0 2059 PLAY MP3
57 - จันทรารีสอร์ท011 2012-12-10 0 1952 PLAY MP3
58 - จันทรารีสอร์ท012 2012-12-11 0 2710 PLAY MP3
59 - สำนักพิธีการและเลขานุการทำเนียบรัฐบาล 2011-05-20 0 2024 PLAY MP3
60 - สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 2012-03-21 0 2246 PLAY MP3
61 - กองบังคับการปราบปราม 2011-12-28 0 2142 PLAY MP3
62 - สำนักงานกรมที่ดิน 2014-04-04 0 2177 PLAY MP3
63 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2011-07-19 0 2140 PLAY MP3
64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622 0 2016 PLAY MP3
65 - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี 2012-02-17 0 2441 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง