พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์


กำลังฟัง :43 - ชมรมรักธรรม ปตท.สผ. 2011-06-03


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2013-01-03 0 6001 PLAY MP3
02 - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2012-11-06 0 2642 PLAY MP3
03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 0 1939 PLAY MP3
04 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก 2011-07-05 0 1702 PLAY MP3
05 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2012-02-26 0 1516 PLAY MP3
06 - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี 2013-01-25 0 1618 PLAY MP3
07 - วัดเนินพระ จ.ระยอง 2014-07-28 0 1665 PLAY MP3
08 - วัดบ้านหนองบัว จ.นครราชสีมา 2012-01-20 0 1410 PLAY MP3
09 - วัดวังสวนกล้วย จ.สกลนคร 2014-03-27 0 1716 PLAY MP3
10 - สิกขาบทและการทบทวนสิกขาบท 0 1323 PLAY MP3
11 - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2012-01-30 0 1302 PLAY MP3
12 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2011-03-23 0 1362 PLAY MP3
13 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2011-03-25 0 1527 PLAY MP3
14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30 0 1450 PLAY MP3
15 - สถานีโทรทัศน์กองทับบก (ททบ. 5 ) 2011-04-28 0 1329 PLAY MP3
16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 0 1363 PLAY MP3
17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 0 1324 PLAY MP3
18 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 0 1270 PLAY MP3
19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 0 1368 PLAY MP3
20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 0 1329 PLAY MP3
21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23 0 1226 PLAY MP3
22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 0 1253 PLAY MP3
23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 0 1180 PLAY MP3
24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 0 1179 PLAY MP3
25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 0 1316 PLAY MP3
26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 0 1179 PLAY MP3
27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 0 1242 PLAY MP3
28 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2013-07-26 0 1207 PLAY MP3
29 - บริษัท พฤกษาเรียลเอสสเตท 2011-08-22 0 1206 PLAY MP3
30 - โรงแรม เกษมศานติ์ 2012-05-02 0 1145 PLAY MP3
31 - บริษัท mektec 2011-02-17 0 1291 PLAY MP3
32 - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 2012-03-26 0 1267 PLAY MP3
33 - บริษัท อาหารยอดคุณ 2012-06-27 0 1254 PLAY MP3
34 - บริษัท ปอร์ติโก้ พอร์เพอร์ตี้ 2012-07-04 0 1170 PLAY MP3
35 - บริษัท balance shop สาขา 2 2012-02-31 0 1230 PLAY MP3
36 - บริษัท จงศิริไกร 2012-09-05 0 1144 PLAY MP3
37 - บ้านขนมนันทวัน 2011-12-29 0 1248 PLAY MP3
38 - พุทธวจนสถาบัน บ้านสีวลี 2013-01-20 0 1201 PLAY MP3
39 - ชมรมคนรู้ใจ 2011-12-14 0 1160 PLAY MP3
40 - ชมรมคนรู้ใจ 2012-07-11 0 1249 PLAY MP3
41 - ชมรมคนรู้ใจ 2013-01-23 0 1316 PLAY MP3
42 - ชมรมรักธรรม ปตท. สผ. 2012-12-12 0 1291 PLAY MP3
43 - ชมรมรักธรรม ปตท.สผ. 2011-06-03 0 1225 PLAY MP3
44 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-03-18 0 1269 PLAY MP3
45 - บ้านต้นมะขามช่างทอง 2012-08-28 0 1173 PLAY MP3
46 - มูลนิธินาลันทา 2011-06-10 0 1181 PLAY MP3
47 - ชมรมธรรมปรีดา 2011-03-14 0 1240 PLAY MP3
48 - ชมรมธรรมปรีดา 2012-05-14 0 1151 PLAY MP3
49 - บ้านลานเสียงธรรม 2012-03-17 0 1251 PLAY MP3
50 - จันทรารีสอร์ท001 2012-11-12 0 1286 PLAY MP3
51 - จันทรารีสอร์ท002 2012-11-13 0 1310 PLAY MP3
52 - จันทรารีสอร์ท004 2012-11-14 0 1112 PLAY MP3
53 - จันทรารีสอร์ท006 2012-11-15 0 1167 PLAY MP3
54 - จันทรารีสอร์ท008 2012-11-16 0 1137 PLAY MP3
55 - จันทรารีสอร์ท009 2012-12-09 0 1160 PLAY MP3
56 - จันทรารีสอร์ท010 2012-12-10 0 1153 PLAY MP3
57 - จันทรารีสอร์ท011 2012-12-10 0 1065 PLAY MP3
58 - จันทรารีสอร์ท012 2012-12-11 0 1129 PLAY MP3
59 - สำนักพิธีการและเลขานุการทำเนียบรัฐบาล 2011-05-20 0 1123 PLAY MP3
60 - สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 2012-03-21 0 1277 PLAY MP3
61 - กองบังคับการปราบปราม 2011-12-28 0 1142 PLAY MP3
62 - สำนักงานกรมที่ดิน 2014-04-04 0 1205 PLAY MP3
63 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2011-07-19 0 1178 PLAY MP3
64 - ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20110622 0 1163 PLAY MP3
65 - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี 2012-02-17 0 1446 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง