พุทธวจน: เสียง

ยุวพุทธ ๔ (ก.ค. ๕๒)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01_โอวาทเปิดการอบรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 14-08-52 1023 2995 PLAY MP3
02_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 14-08-52 723 2765 PLAY MP3
03_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 16-08-52 805 2487 PLAY MP3
04_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 17-08-52 727 2361 PLAY MP3
05_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 18-08-52 620 1815 PLAY MP3
06_วิธีการสืบค้นพระไตรปิฏก โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 18-08-52 565 1935 PLAY MP3
07_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 19-08-52 650 2006 PLAY MP3
08_โอวาทปิดการอบรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 20-08-52 499 1768 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน