พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๘ ฉบับ อินทรียสังวร


กำลังฟัง :07 - รูปแบบการละความเพลินในอารมณ์โดยวิธีอื่น


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - บทนำอินทรียสังวร 0 5346 PLAY MP3
02 - ผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์.mp3 0 5597 PLAY MP3
03 - ตัวอย่างพุทธวจน ที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ 0 4232 PLAY MP3
04 - จิตที่เพลินกับอารมณ์ ละได้ด้วยการมีอินทรียสังวร(การสำรวมอินทรี) 0 3604 PLAY MP3
05 - ความสำคัญแห่งอินทรียสังวร 0 4012 PLAY MP3
06 - ความหมายและลักษณะของการมีอินทรียสังวร 0 3091 PLAY MP3
07 - รูปแบบการละความเพลินในอารมณ์โดยวิธีอื่น 0 3586 PLAY MP3
08 - ผลที่สุดของการละความเพลินในอารมณ์ 0 2840 PLAY MP3
09 - ข้อย้ำเตือนจากพระตถาคต 0 2781 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง