พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม


กำลังฟัง :05 - แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ.mp3


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00 - วันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใคร.mp3 0 4403 PLAY MP3
01 - รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรม.mp3 0 3953 PLAY MP3
02 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง.mp3 0 2874 PLAY MP3
03 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง (อีกนัยยะ).mp3 0 2624 PLAY MP3
04 - สิ่งที่ไม่ควรคิด.mp3 0 2445 PLAY MP3
05 - แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ.mp3 0 2256 PLAY MP3
06 - อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่.mp3 0 2248 PLAY MP3
07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า.mp3 0 2251 PLAY MP3
08 - การทำกรรรมทางใดมีโทษมากที่สุด.mp3 0 2116 PLAY MP3
09 - เมื่อจะกระทำ.mp3 0 2008 PLAY MP3
10 - เมื่อกระทำอยู่.mp3 0 1840 PLAY MP3
11 - เมื่อกระทำแล้ว.mp3 0 1783 PLAY MP3
12 - การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่.mp3 0 1828 PLAY MP3
13 - ทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย .mp3 0 1863 PLAY MP3
14 - ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน.mp3 0 1846 PLAY MP3
15 - บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ ด้วยการทรมาณตัวเอง.mp3 0 1846 PLAY MP3
16 - สุข-ทุกข์ ที่ได้รับ ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว.mp3 0 1869 PLAY MP3
17 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิกจากกรรมเก่าอย่างเดียว.mp3 0 1637 PLAY MP3
18 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากเทพเจ้าบรรดาลให้.mp3 0 1659 PLAY MP3
19 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย.mp3 0 1558 PLAY MP3
20 - เชื่อว่า_กรรม_ไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง.mp3 0 1579 PLAY MP3
21 - ระยะเวลาการให้ผลของกรรม.mp3 0 1591 PLAY MP3
22 - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม.mp3 0 1719 PLAY MP3
23 - เหตุให้ได้ผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มาก และสูงศักดิ์.mp3 0 1790 PLAY MP3
24 - ผลของการให้ทานแบบต่างๆ.mp3 0 1770 PLAY MP3
25 - กรรมที่ทำให้ได้รับผล เป็นความไม่ตกต่ำ.mp3 0 1643 PLAY MP3
26 - เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน.mp3 0 2274 PLAY MP3
27 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะ_มหาบุรุษ_.mp3 0 1759 PLAY MP3
28 - ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน.mp3 0 1594 PLAY MP3
29 - อานิสงส์ของการรักษาศีล.mp3 0 1769 PLAY MP3
30 - สุคติของผู้มีศีล.mp3 0 1521 PLAY MP3
31 - วิบากของผู้ทุศีล.mp3 0 1575 PLAY MP3
32 - ทุคติของผู้ทุศีล.mp3 0 1499 PLAY MP3
33 - ทำชั่วได้ชั่ว.mp3 0 1526 PLAY MP3
34 - บุคคล 4 จำพวก.mp3 0 1552 PLAY MP3
35 - ข้อปฎิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม.mp3 0 1553 PLAY MP3
36 - สิ้นตัญหา ก็สิ้นกรรม.mp3 0 1560 PLAY MP3
37 - การกระทำกรรมที่เป็นไป เพื่อการสิ้นกรรม.mp3 0 1443 PLAY MP3
38 - จะเกิดในตระกูลใด ก็สิ้นกรรมได้.mp3 0 1416 PLAY MP3
39 - เหตุเกิดของทุกข์.mp3 0 1642 PLAY MP3
40 - ความหมายที่แท้จริงของคำว่า_สัตว์_.mp3 0 1550 PLAY MP3
41 - ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา.mp3 0 1556 PLAY MP3
42 - เหตุเกิดของภพ.mp3 0 1437 PLAY MP3
43 - เครื่องนำไปสู่ภพ.mp3 0 1516 PLAY MP3
44 - ปฎิจจสมุปบาท.mp3 0 1541 PLAY MP3
45 - ปกหลัง _กรรม_.mp3 0 1586 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง