พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
00 - วันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใคร.mp3 0 6262 PLAY MP3
01 - รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับกรรม.mp3 0 5525 PLAY MP3
02 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง.mp3 0 4375 PLAY MP3
03 - ว่าด้วยเหตุเกิดของกรรม ๓ อย่าง (อีกนัยยะ).mp3 0 4119 PLAY MP3
04 - สิ่งที่ไม่ควรคิด.mp3 0 3845 PLAY MP3
05 - แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ.mp3 0 3690 PLAY MP3
06 - อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่.mp3 0 3682 PLAY MP3
07 - กายนี้ เป็น_กรรมเก่า.mp3 0 3854 PLAY MP3
08 - การทำกรรรมทางใดมีโทษมากที่สุด.mp3 0 3484 PLAY MP3
09 - เมื่อจะกระทำ.mp3 0 3425 PLAY MP3
10 - เมื่อกระทำอยู่.mp3 0 3116 PLAY MP3
11 - เมื่อกระทำแล้ว.mp3 0 3115 PLAY MP3
12 - การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่.mp3 0 3150 PLAY MP3
13 - ทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย .mp3 0 3317 PLAY MP3
14 - ทางสองสายที่ไม่ควรเดิน.mp3 0 3276 PLAY MP3
15 - บาปกรรมเก่า ไม่อาจสิ้นได้ ด้วยการทรมาณตัวเอง.mp3 0 3139 PLAY MP3
16 - สุข-ทุกข์ ที่ได้รับ ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียว.mp3 0 3309 PLAY MP3
17 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิกจากกรรมเก่าอย่างเดียว.mp3 0 3179 PLAY MP3
18 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์ เกิดจากเทพเจ้าบรรดาลให้.mp3 0 2956 PLAY MP3
19 - ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองลอยๆ ไม่มีอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย.mp3 0 2919 PLAY MP3
20 - เชื่อว่า_กรรม_ไม่มี อันตรายอย่างยิ่ง.mp3 0 3323 PLAY MP3
21 - ระยะเวลาการให้ผลของกรรม.mp3 0 2868 PLAY MP3
22 - ผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรม.mp3 0 2959 PLAY MP3
23 - เหตุให้ได้ผู้มีรูปงาม มีทรัพย์มาก และสูงศักดิ์.mp3 0 3150 PLAY MP3
24 - ผลของการให้ทานแบบต่างๆ.mp3 0 3175 PLAY MP3
25 - กรรมที่ทำให้ได้รับผล เป็นความไม่ตกต่ำ.mp3 0 2930 PLAY MP3
26 - เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน.mp3 0 5326 PLAY MP3
27 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะ_มหาบุรุษ_.mp3 0 4312 PLAY MP3
28 - ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน.mp3 0 3796 PLAY MP3
29 - อานิสงส์ของการรักษาศีล.mp3 0 3960 PLAY MP3
30 - สุคติของผู้มีศีล.mp3 0 3472 PLAY MP3
31 - วิบากของผู้ทุศีล.mp3 0 3492 PLAY MP3
32 - ทุคติของผู้ทุศีล.mp3 0 3386 PLAY MP3
33 - ทำชั่วได้ชั่ว.mp3 0 3269 PLAY MP3
34 - บุคคล 4 จำพวก.mp3 0 3366 PLAY MP3
35 - ข้อปฎิบัติให้ถึงความสิ้นกรรม.mp3 0 3277 PLAY MP3
36 - สิ้นตัญหา ก็สิ้นกรรม.mp3 0 3198 PLAY MP3
37 - การกระทำกรรมที่เป็นไป เพื่อการสิ้นกรรม.mp3 0 3076 PLAY MP3
38 - จะเกิดในตระกูลใด ก็สิ้นกรรมได้.mp3 0 3018 PLAY MP3
39 - เหตุเกิดของทุกข์.mp3 0 3766 PLAY MP3
40 - ความหมายที่แท้จริงของคำว่า_สัตว์_.mp3 0 3081 PLAY MP3
41 - ความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา.mp3 0 3170 PLAY MP3
42 - เหตุเกิดของภพ.mp3 0 2949 PLAY MP3
43 - เครื่องนำไปสู่ภพ.mp3 0 3175 PLAY MP3
44 - ปฎิจจสมุปบาท.mp3 0 3020 PLAY MP3
45 - ปกหลัง _กรรม_.mp3 0 3065 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง