พุทธวจน: เสียง

คำถามที่พบบ่อย ...ความเป็นมาของพุทธวจน/การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท


กำลังฟัง :การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010121-01010144)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน คืออะไร ทำไมต้องศึกษาแต่พุทธวจน (05030001A) 1659 5421 PLAY MP3
พุทธวจน คืออะไร ทำไมต้องศึกษาแต่พุทธวจน (05030001B) 986 2043 PLAY MP3
พุทธวจน คืออะไร ทำไมต้องศึกษาแต่พุทธวจน (05030001C) 794 1596 PLAY MP3
พุทธวจน คืออะไร ทำไมต้องศึกษาแต่พุทธวจน (05030001D) 957 1412 PLAY MP3
พุทธวจน คืออะไร ทำไมต้องศึกษาแต่พุทธวจน (05030001E) 834 1386 PLAY MP3
การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010001-01010010) 3451 3451 PLAY MP3
การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010011-01010020) 3013 1954 PLAY MP3
การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010021-01010060) 2664 1609 PLAY MP3
การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010061-01010090) 2736 1425 PLAY MP3
การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010091-01010120) 2666 1458 PLAY MP3
การปฏิบัติ/อริยสัจ ๔/ปฏิจจสมุปบาท (01010121-01010144) 2762 1688 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง