พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 4176 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 5273 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 2864 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 2893 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 2434 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 2083 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 2083 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 2113 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 1814 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 2394 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 1834 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 2064 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง