พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 4085 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 5175 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 2765 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 2820 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 2360 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 2010 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 2014 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 2040 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 1749 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 2323 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 1759 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 1972 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง