พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 5474 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 6441 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 4134 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 4005 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 3394 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 3089 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 3129 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 3195 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 2843 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 3385 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 2837 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 3172 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง