พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :การละอวิชชาโดยตรง


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 5850 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 6803 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 4485 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 4372 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 3740 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 3444 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 3552 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 3536 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 3178 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 3814 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 3166 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 3535 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง