พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :การละนันทิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 3355 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 4114 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 2012 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 2081 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 1728 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 1362 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 1356 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 1383 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 1078 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 1614 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 1103 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 1342 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง