พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :การละนันทิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 3906 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 4974 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 2571 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 2617 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 2208 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 1864 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 1871 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 1894 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 1594 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 2184 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 1568 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 1838 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง