พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


กำลังฟัง :การละนันทิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 3523 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 4424 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 2165 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 2216 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 1853 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 1488 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 1481 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 1507 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 1191 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 1784 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 1221 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 1477 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง