พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ๔ ฉบับ มรรค(วิธีที่)ง่าย 1538 4470 PLAY MP3
การละนันทิ 1247 5571 PLAY MP3
กายคตาสติ 1150 3179 PLAY MP3
อานาปานสติ 1223 3157 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุ “นิพพาน” 1053 2652 PLAY MP3
สักแต่ว่า ... 942 2321 PLAY MP3
สติปัฏฐาน ๔ 1009 2324 PLAY MP3
การละอวิชชาโดยตรง 914 2386 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้และบุคคลทั่วไป 892 2055 PLAY MP3
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) 864 2621 PLAY MP3
ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ ๔ แบบ 888 2068 PLAY MP3
ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน 883 2304 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง