พุทธวจน: เสียง

ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้


กำลังฟัง :กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2166 7485 PLAY MP3
ธรรม ๕ ประการ 1895 4925 PLAY MP3
มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย 1713 3757 PLAY MP3
วางความพอใจในโลกทั้งปวง 1672 3126 PLAY MP3
กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต 2668 4918 PLAY MP3
ไม่คิดถึงสิ่งใด...ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี 1437 2213 PLAY MP3
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 1460 2748 PLAY MP3
มรรควิธีที่ง่าย 1418 2312 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาท...จักละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 1373 1763 PLAY MP3
จิตย่อมเลื่อมใส เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล 1225 1367 PLAY MP3
เผชิญกับเวทนาในยามเจ็บป่วยอย่างไร 1533 2098 PLAY MP3
ม้าอาชาไนย 4 จำพวก 1223 2059 PLAY MP3
พินัยกรรมมรณะ 1243 1445 PLAY MP3
มรณสัญญา 1162 1674 PLAY MP3
กายคตาสติ 1147 2626 PLAY MP3
อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 1152 1544 PLAY MP3
ก่อนตายควรฟังธรรมบทใด 1216 7547 PLAY MP3
บริโภคกายคตาสติ ...ย่อมบริโภคอมตะ 1122 2392 PLAY MP3
ระยะเวลาที่จิตจะได้กายใหม่ 1127 1756 PLAY MP3
ใกล้ตาย โคม่า ตั้งสติอย่างไร 1100 1778 PLAY MP3
ถอดเครื่องช่วยหายใจบาปหรือไม่ 1116 1915 PLAY MP3
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ 1169 1301 PLAY MP3
ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น 1156 1253 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 1062 1311 PLAY MP3
ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 1117 1383 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้ 1333 2051 PLAY MP3
คิลายนสูตร : ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ 1283 1649 PLAY MP3
สังโยชน์สิบ 1131 1613 PLAY MP3
ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ (อมาตาปุตติกภัย) 12990 1989 PLAY MP3
สักแต่ว่า (...มาลุงกยบุตร ! ...) 1182 1842 PLAY MP3
กระจายเสียซึ่งผัสสะ 1252 1592 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง