พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พระพุทธเจ้าสอนอะไร 2986 6744 PLAY MP3
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร 2565 4581 PLAY MP3
อริยสัจ ๔ 2413 4070 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 2107 3252 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1978 2567 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1830 2318 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1859 2018 PLAY MP3
เมื่อใด "เธอ" ไม่มี 2297 3729 PLAY MP3
แก้กรรม...โดยตถาคต 1774 3740 PLAY MP3
สิ่งที่เรียกว่า "สัตว์" 1720 2251 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1655 2618 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1533 2493 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1589 2166 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1735 4333 PLAY MP3
อินทรียสังวร 1777 3100 PLAY MP3
“สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 1819 2984 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง