พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๖ ฉบับ อานาปานสติ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอยู่ตลอดพรรษากาลเป็นอันมาก ด้วยวิหารธรรมคือ อานาปานสติสมาธิ 5702 14154 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 4085 10338 PLAY MP3
เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ บริบูรณ์ 4215 7792 PLAY MP3
การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร) 3133 5875 PLAY MP3
อานาปานสติ เป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน 3040 4833 PLAY MP3
แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่หนึ่ง) 3068 7035 PLAY MP3
แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (แบบที่สอง) 2966 3928 PLAY MP3
เจริญอานาปานสติ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 3305 4259 PLAY MP3
ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา 2707 3180 PLAY MP3
นิวรณ์เป็นเครื่องทำากระแสจิตไม่ให้รวมกำาลัง 2815 3467 PLAY MP3
ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ 3216 4220 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง